نورپردازی

افتخاری جاودانه برای ایران عزیز و کهن شهرستان کاشان

نورپردازی هتل سرای  عامریها برنده برترین نورپردازی سال 2016 جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار کامل در لینک ذیل

http://www.yekit.ir/?p=1821

 

طراحی و اجرای نورپردازی مجموعه عامری ها یکی از پروژه های اجرا شده در زمینه ابنیه تاریخی که به صورت ترکیبی جهت فضاهای متفاوت با کاربری ویژه از دستاوردهای این گروه می باشد.